Kültürel değer nedir

Kültürel Değer Nedir?

Kültürü oluşturan gelenek ve görenekler kültürel değer olarak kabul edilmektedir. Her millet kendi geçmişinden gelen ve bu güne kadar varlığını devam ettiren değerlere sahiptir. Milli…