Kültürel Miras Nedir?

Kültürel Miras Nedir

Ülkeler arası etkileşimin sağlanmasında büyük rol oynayan Kültürel Miras, turizm sektörü işe üst düzey bir ilişki içerisindedir. Somut olabileceği gibi soyut olarak bir anlamı olan kültürel miras ile ilgili herkesin bir fikri bulunmaktadır. Ancak tam anlamıyla kültürel mirasın ne demek olduğu ve turizm aracılığı ile ülkeye olan katkısı bilinmemektedir. Bizlerde sizin için hazırladığımız bu içerikte Kültürel Miras Nedir? Kaça Ayrılır? Kültürel Miras Ögeleri başlıkları altında detaylı bir şekilde bilgi vereceğiz.

Kültürel Miras Nedir?

Geçmişte yaşamış olan insanların yapmış olduğu tarihi eserlerin korunarak günümüze kadar gelmesi aynı zamanda soyut olarak da gelenek, görenek ve ritüel gibi kültürel değerleri günümüzde araştırılıp ilgi duyulması “Kültürel Miras” kavramını oraya çıkarmaktadır. Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere kültürel miras yalnız somut olarak değil bıraktıkları izler, gelenekler, görenekler gibi soyut bir şekilde de kültürel miras kapsamına girmektedir. Bu yüzden etnografya bilimi ve müzeleri sürekli olarak bu kadar ilgi görmektedir.

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miraslar

Ülkemizde ve dünyada kültürel anlamda değer taşıyan birçok eser bulunmaktadır. Bu eserlerden bazıları soyut özelliğini kendisinde barındırmaktadır. Somut mirasları görüp hissedebilmek için o alanı ziyaret etmemiz gerektiğinden dolayı, dünya çapında genellikle soyut miraslar daha çok dikkat çekmektedir.

Somut Kültürel Miraslar

 1. Heykeller
 2. Anıtlar
 3. Tapınaklar
 4. Arkeolojik Değer Taşıyan Alanlar
 5. Su altında Kalmış Kültürel Miraslar
 6. Eskiden Kullanılmış Madeni Paralar
 7. Resimler ve Çizimler
 8. Kitabeler
 9. Mozaikler

Kültürel Miras Nedir

Somut Olmayan Kültürel Miraslar

 1. Sözlü Anlatımlar
 2. Geleneksel Meslek Kolları ve Zanaatkarlık
 3. Kökeni Eski Diller (Urduca’nın korunması ve yok olmasının önlenmesi)
 4. Folklor ve Halk Oyunları
 5. Bilgi Birikimleri
 6. Toplumlara Mal Olmuş Çalışmalar
 7. Gelenek, Görenek ve Ananeler
 8. Ritüeller

Yukarıda verilen miraslar somut veya soyut değerli içerisinde barındırdığından dolayı ve ülkeler arası etkileşimi kuvvetlendirdiğinden dolayı organizasyon ve programlar ile koruma altına alınmaktadırlar.

Kültürel mirasların korunması için çalışma gösteren kurum veya kuruluşlar aşağıdaki gibidir;

Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Faaliyetler, Çalışmalar ve Sivil Toplum Kuruluşları

Ülke veya dünya çapında bulunan kültürel mirasların korunması için ve bizden sonra gelecek kuşaklara sorunsuz bir şekilde aktarılabilmesi için çeşitli çalışmalar yürüten kuruluşlar bulunmaktadır. Bütün kuruluşların en büyük amacı kültürel miras değerinde olan soyut ve somut değerlerin korunması, restore çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bizden sonraki insanlara düzgün bir şekilde aktarılmasıdır.

Bu tarz çalışmaları yürüten kuruluşlar hangileridir?

 1. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) – 1954
 2. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) (Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü) – 1999
 3. KORDER (Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği)
 4. ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
 5. KÜMİD (Kültürel Mirasın Dostları Derneği)
 6. KMKD (Kültürel Mirası Koruma Derneği)
 7. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
 8. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı
 9. Müzeciler Derneği
 10. Arkeologlar Derneği

Yukarıda yazılı olan kuruluşların bazıları uluslararası bazıları ise ulusal kuruluşlardır. Bunların yanı sıra birçok kurum veya kuruluş çeşitli projeler yürütmektedir.

Kültürel Mirasın Önemi

Ülke çapındaki kültürel mirasların bizden sonraki nesillere olduğu gibi aktarılabilmesi için restorasyon çalışmaları gibi bir çok çalışma yapılmaktadır. Böylelikle ülkenin kültürel değerleri hiçbir şekilde zarar görmeyerek diğer nesillere aktarılmaktadır.

 1. Geçmişte yaşayan insanların kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 2. Edilen bilgiler doğrultusunda gelecek ile ilgili çıkarımlar yapmak,
 3. Ülkeler arası kültürel etkileşimi arttırmak ve farklı kültürlerin etkileşim içerisinde olmasını sağlamak,
 4. Turizm sektörünün akıcı bir hale gelmesine katkıda bulunmak,
 5. Geçmiş insanların yaptıklarından göz önünde bulundurarak geleceğe umut ile bakmak,
 6. Kültürel miras, gelenek ve göreneklerin devamlılığını sağlamak,

Kültürel mirasın önemi ve geleceğe olan katkılarına baktığımız zaman yukarıda saymış olduğumuz maddelerin hepsi bir açıklama niteliğindedir. Bu durumu göz önünde bulundurarak kültürel mirasların daha özenli korunup sonraki nesillere aktarılmasına yardımcı olabiliriz.

Kültürel Mirasın Korunması İçin Neler Yapılabilir?

Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere olduğu gibi aktarılabilmesi için pek çok şey yapılabilir. Bunların bir kısmı şöyledir;

Kültürel mirasların koruma yasalarının çıkmasına yandaşlık etmek ve bu çıkan yasaların uygulanmasını sağlamak,

Müze açmak veya açık olan müzelerin tanıtımlarını yapmak,

Tanıtım belgeselleri yaparak kültürel mirasladır daha büyük kitlelere tanıtmak,

Arkeolojik çalışmalara yardım ederek hızlandırmak ve güvenliğini sağlamak,

Kaçak yapılan arkeolojik kazıları engellemek ve yapanları şikayet etmek,

Daha önceden çalınmış olan eserleri geri ülkeye getirmek,

Yönetimlerin daha fazla ön plana çıkması,

Kültürel mirası korumak için kurulan kuruluşların desteklenmesi,

Kültür turizmindeki faaliyetleri daha da iyileştirerek düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmek,

Yukarıdaki çalışmaları yapmak veya yardımcı olmak kültürel mirasların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Geçmişimizde yapılan tarihi eserleri gelecek nesillere aktarabilmenin en iyi yolu yukarıdaki çalışmalara destek olmaktadır.

Sizler için hazırladığımız bu içerikte Kültürel Miras Nedir? Kültürel Miraslarımız Nelerdir? Konusunu detaylı bir şekilde anlattık.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir