Kültürel Değer Nedir?

Kültürel değer nedir

Kültürü oluşturan gelenek ve görenekler kültürel değer olarak kabul edilmektedir. Her millet kendi geçmişinden gelen ve bu güne kadar varlığını devam ettiren değerlere sahiptir. Milli ve evrensel değerlerin bir araya gelmesiyle kültür dediğimiz yapı oluşur. Milli ve evrensel kültürün oluşmasında en önemli paya sahip olanlar, o toplumlardaki değerli bireylerdir. Bu kişilerin katkısı ile bu değerler oluşmaktadır. Ortak değerler bir milleti bir arada tutan en güçlü unsurlardır. Kültürel Değerler sayesinde, milletlerin ve devletlerin varlığını devam ettirmesi mümkün olur.

Kültürel değerler, toplumu bir araya getiren ve birbirlerine bağlayan ortak değerlerden oluşur.

Kültürel değerlerimiz arasında en önemlileri; Dilimiz, Dinimiz, Gelenek ve göreneklerimiz, Sanatlarımız, Dünya görüşümüz ve kendi tarihimizdir.

Kültürel Değerler Neden ve Ne için Önemlidir?

Kültürel değer nedir
Kültürel değer nedir

Bir toplum için en önemli değerlerden birisi hiç kuşkusuz değerlerdir. Kültürel değer bir milletin, millet olarak kabul edilmesini sağlayan özelliktir. Kültürel değer bir milletin geçmiş zamanlardan bu zamanlara kadar taşıdığı, koruyarak önemsediği ve yaşattığı değerler bütünüdür.

Kültürel değer bir milleti oluşturan bireylerin katkıları sonucunda oluşur. Birçok bireyin ortak kararları ile oluşan bu kültürel değerlere uyulması ve yaşatılması son derece önemlidir. Bir milletin var olabilmesi ve kendisini ileriye taşıyarak nesillere aktarabilmesi için kültürel değerlere sahip olması ve koruması şarttır.

Bu kültürel değerlerin, korunması ve yaşatılması, devletin ve milletin varlığının devam edebilmesi açısından önemlidir.

Kültürel değer, milletin kimliği anlamına da geldiği için, her milletin kendi kimliğine sahip çıkması ve onu geliştirmesi zorunludur.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir